Om Sveriges Innovationsriksdag

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april.
Konferensen är den sjätte i rad.

Påverka och utmana

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationskraft.

Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – Sveriges Innovationsmiljöer.

 

Tidigare år har Innovationsriksdagen arrangerats i:
Västerås 2015
Göteborg 2014
Lund 2013
Jönköping 2012
Kalmar 2011

Presskontakt

 

Jenny Lundgren

Swedish Incubators & Science Parks
+46(0)72 703 63 61

Kontakt

 

Ida Asp

Mid Sweden Science Park
+46(0)70 646 54 26

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer