5-6 april i Åre

Sveriges Innovationsriksdag 2016, ett rekordår

Tack till alla ni gjorde Sveriges Innovationsriksdag 2016 till den bästa hittills! Vi gläder oss åt att 9 av 10 rekommenderar att delta nästa år. Då ses vi i Norrköping och Linköping 25-26 april 2017 med Mjärdevi Science Park, LEAD och Norrköping Science Park som lokala arrangörer. Tills dess kan ni ta del av insikterna från #SIR16:

ATTRAKTIONSKRAFT & INTERNATIONALISERING

Bäste politiker, beslutsfattare i akademi, offentlig sektor eller näringsliv. Bäste medarbetare, ledare eller kund i innovativa miljöer. Forskare eller institutmedarbetare, innovationsledare, media eller annan opinionsbildare.

Varmt välkommen till årets viktigaste event för innovationsbaserad utveckling - Sveriges Innovationsriksdag 2016. För sjätte året i rad samlar vi Sveriges innovationssystem för att nätverka, samverka och påverka svensk innovation på lokal, regional och internationell nivå. I år arbetar vi under tema Attraktionskraft & Internationalisering i en av Sveriges mest inspirerande miljöer och med några av innovationssystemets tyngsta aktörer.

Vi ses i Åre!

”Från input till impact”

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister.

I år arbetar vi under tema Attraktionskraft & Internationalisering i en av Sveriges mest attraktiva miljöer. Upplev Åres särskilda dragningskraft och inspireras av destinationens framgångar inom turism, outdoor och sport som lockar internationella besökare året om. 

Program

Tisdag

Under tisdagen inspireras vi av intressanta gäster, kollektiva kunskaper och nya insikter. Vi ser bland annat fram emot fördjupade analyser, nätverkande och den traditionsenliga middagen.

09:00
 Riktade föraktiviteter

Tisdagen inleds med sju parallella aktiviteter utifrån deltagarnas roller och intressen. Fem viktiga möten arrangeras och för de som inte medverkar under dessa, erbjuds två olika Åreinspirerade upplevelser.

Årsstämma Swedish Incubators & Science Parks
För verksamhetsledare inom Swedish Incubators & Science Parks nätverk

ERFA-möte Swedish Incubators & Science Parks
För affärsutvecklare inom Swedish Incubators & Science Parks nätverk under tema Pedagogik.

Marknadsmöte Swedish Incubators & Science Parks
För kommunikatörer inom Swedish Incubators & Science Parks nätverk

Medlemsmöte för Innovationsledarna
För medlemmar i Innovationsledarna

ERFA-möte Innovationskontoren
För universitetens innovationskontor

Längdåkning med Mattias Fredriksson
Utrustning finns att hyra på Copperhill. Obs. begränsat antal platser!

Utförsåkning med Anna Ottosson Blixth
Utrustning finns att hyra på Copperhill. Obs. begränsat antal platser!

12:00 Lunch & nätverkande

13:00 Sveriges Innovationsriksdag 2016

Magnus Lundin,VD för Swedish Incubators & Science Parks inviger 2016 års innovationsriksdag på scen tillsammans med Johan Carlstedt, Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien.

Micke Jonsson från Peak Innovation berättar om hantverket bakom Jämtlandsregionens innovations- och attraktionskraft inom sport, turism och outdoor. Medverkar på scen gör även Fyrklövern som representeras av Anders Söderholm, Mittuniversitetet.

13:30 Näringsminister Mikael Damberg

Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg presenterar regeringens analys av det svenska innovationssystemet, av internationalisering, aktuella satsningar och förväntan framåt.

Hur kan Sverige stärka positionen som en ledande innovationsnation?

14:00 Näringslivets förväntan

Några av näringslivets främsta representanter på scen tillsammans med Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Hur förbättrar vi Sveriges innovationssystem? Vad kan staten göra?

Medverkande: Mikael Damberg (Regeringens Innovationsråd), Günther Mårder (Företagarna), Jennie Cato (Teknikföretagen), Helen Rönnholm (Business Sweden), Knut Rost (Diös) och Magnus Lundin (Swedish Incubators & Science Parks).

14:30 Attraktiva innovativa miljöer

Vad är och vad skapar attraktiva innovativa miljöer? Vilken roll spelar Sveriges innovativa miljöer och forskningsinstitut i morgondagens innovationssystem?

Några av Sveriges viktigaste samhällsorgan tar plats på scen för att fördjupa analysen.

Diös som en av Sveriges ledande fastighetskoncerner ger sin syn attraktiva innovativa miljöer.

Medverkande: Mikael Karlsson (ALMI Invest), Olof Sandén (RISE), Karin Rydén (Tillväxtverket), Kjell Håkan Närfelt (VINNOVA), Micke Jonsson (Peak Innovation) och Lena Miranda (Mjärdevi Science Park)

15:00 Nätverkande & ny energi

15:40 Omvärlden & efterfrågan

Boston Consulting Group presenterar perspektiv på Corporate Venturing; Vad är det? Varför är det viktigt? Hur står sig svenska storbolag gentemot globala? Vad kan vi i Sverige lära oss från andra delar av världen?

I München har man framgångsrikt samlat allt under ett tak: inkubator, accelerator, storföretags innovationsansvariga, demomiljö och senior entreprenörsutbildning.

Föreningen Innovationsledarna samlar många av de personer som arbetar med innovation och förnyelse i företag runt om i Sverige.

Medverkande: Johan Öberg (Boston Consulting Group), Yacir Persson Chelbat (Innovationsledarna och Securitas) och Dr. Dominik Böhler (UnternehmerTUM, München)

 

16:20 Akademi & innovation

Samverkan mellan innovationskontor, lärosätens holdingbolag, inkubatorer och science parks skapar goda förutsättningar för nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat och bidrar till innovationsnationen Sveriges attraktionskraft och internationalisering. Utifrån denna syn diskuterar och konkretiserar vi möjligheter, utmaningar och framtid tillsammans med ledare för akademi och innovationsstöd.

Medverkande: Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Anders Söderholm, Mittuniversitetet och Anna Ragén, Örebro universitet som representanter för Innovationskontoret Fyrklövern samt Christian Söderberg, Åkroken Business Incubator och Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks

16:55-17:30 Ledande exempel

Sveriges inkubatorer, science parks och institut ger oss en inblick i verksamheten och bidrar med lysande exempel på hur idé blir till innovation.

"Allvar - Underkläder av svensk skog" med Jennie Söderström på Science Park Processum

"Tre science parks inom Life-science samverkar för nationell attraktionskraft" med Märit Johansson på Karolinska Institutet Science Park

"Den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC genom samverkan Luleå, Uppsala och Trollhättan" med Åsa Svanberg på Arctic Business Incubator

"Växtzon 1 - Så samverkar inkubatorer och science parks i Östra Mellansverige för ökad tillväxt" med Caroline Drabe på Västerås Science Park

"Internationalisering av startups genom samverkan med europeiska inkubatornätverk" med Michael Camitz på Uppsala Innovation Centre

"ALMIs Tillväxtlån - Samverkan och utfall med Sveriges innovationsmiljöer för ökad tillväxt" med Eva Högdahl på Almi Företagspartner Mitt

19:30 Middag & underhållning

Middag och underhållning på vackra Copperhill Mountain Lodge.

Jon-Henrik Fjällgren bjuder på svensk-samisk sång och jojk. 

Prisceremoni för några av Sveriges mest inspirerande innovatörer och vinnarna av ÅForsk Entreprenörsstipendium 2016 tillsammans med Anders Snell, ÅForsk och Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks 

Onsdag

Under onsdagen går vi från tanke till handling. Här konkretiserar vi de samlade insikterna och arbetar i workshops utifrån frågeställningen: Hur utvecklar vi internationellt attraktiva innovativa miljöer?

Under slutet av dagen presenterar vi en handlingsplan för Sverige.

08:30 Förutsättningar

Inledning och instruktioner. Här presenteras förutsättningar, utmaningar och goda exempel.

Magnus Lundin och Johan Carlstedt delar sin nulägesanalys på temat import, export och attraktionskraft.

Lisa Renander berättar om spetspiloter, öppen innovation och dagens upplägg.

08.50 Analys & research

Nulägesanalys. Vilka är Sveriges utmaningar? Vilka är våra möjligheter idag? Vilka goda exempel finns att ta fasta på, såväl i som utanför Sverige?

10:00 Fjällfika & frisk luft

10:40 Målsättning & idéer

Vision och målbild. Hur tar Sverige den ledande positionen som innovationsnation? Vart är vi om 10 år? Om allt var möjligt, vad skulle vi då göra? 

Praktiskt arbete med workshopens andra fokus: Målsättning och idéer.

12:00 Lunch & nätverkande

13:00 Utveckling av handlingsplan

Från skrivbord till verkstad. Här är fokus på konceptutveckling och –prioritering.

En digital röstningsprocess tar oss från cirka 40 goda koncept till 3 strålande.

Vi avslutar workshopen med att summera det som ska ligga till grund för en handlingsplan för Sverige.

 

14:30 Politikerdebatt

Framtiden skapas här och nu. Wille Birksten som representant för Regeringens Innovationsråd tar emot handlingsplanen.

Detta följs av en politikerdebatt med riksdagsrepresentanterna Emil Källström (C), Hans Rothenberg (M), Anders Lönnberg (S), Mats Pertoft (MP)

15:00 Vi ses i Almedalen

Arrangörer, medarrangörer och samarbetspartners tackar för Sveriges Innovationsriksdag 2016 och blickar framåt.

Skriv upp dig på reservlista

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer