Vinnovas Charlotte Brogren om #SIR16

4 April 2016

Foto: Anette Andersson

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Charlotte Brogren är Generaldirektör på Vinnova och här får vi ta del av hennes syn på exporterande bolag, det statliga finansieringssystemet och internationella bolag som lokomotiv.

Hur ser du på relationen mellan attraktionskraft och internationalisering? 

- Sverige är beroende av export och vi behöver fler framgångsrika exporterande företag. Företagen behöver talang, kapital och kunder för att lyckas, något som i sin tur kräver att de är attraktiva för både investerare och potentiella anställda.

Vilka är möjligheterna för Sverige? 

-  Sverige har många kunskapsintensiva företag och styrkor inom till exempel IT-användning, ledarskap och öppenhet som ger oss unika möjligheter internationellt. 

Vilka är utmaningarna? 

- Det behövs ett mer utvecklat samarbete mellan etablerade företag, unga företag och akademin. Det statliga finansieringssystemet för innovativa små och medelstora företag behöver ses över så att förtagen kan få ett bättre stöd i tidiga faser, vilket nu är på gång. Där behövs ökade medel till verifiering av forskningsresultat och till projekt via innovationskontor och inkubatorer.

Vi behöver också få internationellt etablerade bolag att vara lokomotiv när det gäller bland annat kunder och kanaler för internationalisering av unga bolag och Sverige behöver fler exporterande bolag som kan växa, snarare än bolag som är attraktiva för internationella uppköp.

Vad innebär landets innovationsmiljöer för Vinnova? 

-  Innovationsmiljöerna är viktiga ställen där unga företag kan få kompetent stöd i sina utvecklingssteg och de fungerar som mötesplatser för olika aktörer.

Vad hoppas du och Vinnova se under Sveriges Innovationsriksdag 2016? 

Svar: Vi hoppas att innovationsriksdagen bidrar till en ökad gemensam medvetenhet som gör att vi kan ta oss an de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför.

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

 

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer