Tendensors Marcus Andersson om #SIR16

1 April 2016

Vad betyder attraktionskraft för dig?

Platsens attraktionskraft kommer såklart från de tillgångar, resurser och värden man har i sin region. Med detta räcker inte. ”Det finns grundläggande förutsättningar för attraktionskraft: bra boendemiljöer, tillgänglighet, bra utbildning, dynamiska ekosystem och innovationsmiljöer och spännande arbetsplatser, men det finns ett avgörande externt perspektiv också – någon måste bli attraherad av oss. ”

”Där kommer aspekter som varumärke, särart och anseende in i bilden”, säger Marcus Andersson, och fortsätter:

”Och att jobba med varumärkesbyggande som plats handlar egentligen inte så mycket om kommunikation, utan mer om att utveckla en stark idé om vem man är eller vill vara – och genom aktiviteter och satsningar bevisa för omvärlden att man verkligen är det man vill vara. ”

Attraktionskraften går att påverka

Alla platser har möjligheter att förbättra sin egen attraktionskraft, menar Marcus Andersson. ”Alla platser har i mångt och mycket ansvar för sin egen attraktionskraft. Den är inte naturgiven utan måste byggas, ges näring och kommuniceras, hela tiden, lokalt, regional och nationellt”.

Nordic Place Academy och Tendensor gör årligen ett större nordiskt utvecklingsprojekt med fokus på att ta fram konkreta verktyg en plats kan använda för att förändra sin attraktionskraft. En viktig del av dessa projekt är att studera städer och regioner i världen som har lyckats bäst när det gäller att attrahera t ex talanger eller investeringar.

En slutsats är att förmågan till förändring är en nyckel till högre attraktionskraft, säger Marcus Andersson. ”Som kommun, region eller science park så räcker det inte att skapa förutsättningar för företagens innovation, utan man måste själv bli innovativ. Offentliga och halvoffentliga aktörer måste agera mer som innovativa företag och våga experimentera, göra fel och göra om på nytt”.  

I en tid när konkurrensen mellan platser ökar så att det blir allt svårare att sticka ut från mängden räcker det ofta inte med marknadsföring. ”Innovation och nytänkande blir viktiga sätt att utveckla platsens särart och attraktivitet”, menar Marcus Andersson.

”Ett av de bästa exemplen i världen på ett land som under relativt kort tid har förändrat sin attraktionskraft är Chile. Landet har i princip gått från ingenting när det gäller entreprenörskap till att på fem år bli en av de hetaste startup-ekosystemen i världen på fem år, mycket tack vara satsningen Start-up Chile. Genom att våga pröva nya och rätt så drastiska lösningar för hur man attraherar startups och talanger så har Chile förändrat sitt varumärke i grunden och blivit det man ville bli – en global innovationshubb i världsklass”.   

Utgå från dina utmaningar

Ett annat sätt att attrahera investering eller talanger handlar om att sätta sina egna utmaningar i centrum och bjuda in omvärlden att hjälpa till att lösa dem.

”Ett spännande och högaktuellt exempel är hur Köpenhamn använder sin vision – och sin utmaning – att bli världen första klimatneutrala huvudstad 2025 som utgångspunkt för sitt investeringsfrämjande”, säger Marcus Andersson.

Med hjälp av t ex innovationsupphandling har man lockat globala spelare som Hitachi and Cisco att komma till Köpenhamn för att tillsammans med staden och stadens klusterorganisationer skapa nya Smart City-lösningar.

”Eller ta Chile igen, de bjöd in talanger från hela världen för att hjälpa till att lösa innovationsutmaningen. Eller Vancouver i Kanada som bjuder in studenter till sitt City Studio-program för att lösa stadens miljöutmaningar”.    

”Genom att jobba tillsammans med målgruppen för att lösa skarpa utmaningar skapar man inte bara förutsättningar för kreativitet och innovation, man bygger också sitt varumärke i omvärlden”, säger Marcus Andersson och fortsätter: ”Fler studenter vill komma till Vancouver, fler startups till Chile och fler företag till Köpenhamn när de hör om de spännande lösningar som skapas där”. 

Spelar platsens storlek stor roll?

Alla platser kan bli nytänkande kring sin attraktionskraft, menar Marcus Andersson. ”Vi får ofta höra av mindre platser att de aldrig kan göra som t ex Köpenhamn just för att de är för små och saknar storstadens muskler, men jag menar att storlek inte är ett hinder. Det handlar mer om mindset – våga försöka förändra och våga pröva nytt”.

Sista men inte minst är helhetssyn viktigt, menar Marcus Andersson. Alla platser måste arbeta aktivt med sin varumärkesidé och hur man marknadsför sig, men det viktiga är inte över bara för att någon väljer att etablera sig. ”Vi måste också se till att vi har en mottagarkapacitet och lösningar som ser till att företag och talanger trivs, vill stanna och kan växa. Klarar vi det får vi nöjda målgrupper som kommer bygga varumärket åt oss”, avslutar han.

Marcus Andersson är VD för konsultföretaget Tendensor International, som specialiserar sig på platsers attraktionskraft, och medgrundare av Nordic Place Academy, som är ett koncept för gränsöverskridande lärande och erfarenhetsutbyte mellan nordiska platser.  

Nordic Place Academy lanserar under våren ett nytt, Nordiskt utvecklingsprojekt som fokuserar på hur science parks, inkubatorer och kluster kan arbeta med talangattraktion. 

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad. 

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer