Peak Innovations Micke Jonsson om #SIR16

Jenny Lundgren 17 March 2016

Peak Innovation är en del av Mid Sweden Science Park och 2016 års medarrangörer av innovationsriksdagen. Passande nog under tema Attraktionskraft & Internationalisering i en av Sveriges mest inspirerande och mest entreprenöriella miljöer - Åre. Enligt Micke Jonsson, Processledare på Peak Innovation, räcker det inte med att vara jäkligt bra: ”Rätt personer måste veta om det också”.

”För Jämtlandsregionen och för Peak Innovation handlar attraktionskraft om livskvalitet”, säger Micke Jonsson. ”En tilltalande livsstil i nära samverkan med starka varumärken och ett starkt universitet skapar tillsammans den attraktionskraft som vår region har byggt upp under väldigt lång tid”.

Han menar även att attraktiva mötesplatser är en viktig faktor och nämner regionens mästerskap och världscupstävlingar som goda exempel. Micke Jonsson ser detta som en viktig konkurrensfördel för Sverige internationellt:

”Sverige arbetar strukturerat, hållbart och långsiktigt. En av våra absolut starkaste konkurrensfördelar är våra möjligheter att samverka på ett unikt sätt, över både bransch- och geografiska gränser. Om inte fullt ut nu, så inom snar framtid”, säger Micke Jonsson. ”Det är lite utav Jämtlandsperspektivet, att ibland är det en styrka att vara liten. Det innebär bland annat hyffsat snabba beslutsvägar och en god möjlighet till samverkan. Detta kan i vissa fall också gälla Sverige som land.”

Kopplingen mellan investering och export

Internationalisering bygger på att attrahera personer snarare än kapital, menar Micke Jonsson: 

”Attraherar du personer som vill verka i Sverige från ett internationellt perspektiv, så har du ju naturligtvis skapat goda möjligheter. Det hela bygger på kombinationen mellan en egen vilja att utvecklas, ihop med nya ingångar till internationella nätverk”, säger han och fortsätter:

”Vår region attraherar en del av världens främsta atleter inom vintersport och vi som arbetar med Peak Innovation ska säkerställa att vi på samma sätt attraherar spetskompetens och entreprenörer inom Turism, Sport och Outdoor-industrin”. 

Micke Jonsson beskriver attraktion och export som två komponenter vars existens är avgörande för varandra. ”Hade vi inte ett inflöde av starka varumärken och personer till Sverige, en attraktionskraft med andra ord, skulle vi givetvis ha mycket svårare att exportera bolag. Då skulle vi se en envägskommunikation och en försämrad internationaliseringsförmåga. Där är kopplingen”, förklarar Micke Jonsson. ”Och i slutändan bygger det alltid på personer, inte på kapitalet.” 

Framgång är attraktivt 

Sveriges Innovationsriksdag utgår ifrån Triple Helix som förespråkar nära samverkan mellan stat, näringsliv och akademi. ”Vårt sätt att samarbeta på är vår starkaste tillgång”, säger Micke Jonsson och berättar vidare om sin syn på Sveriges möjligheter: 

”Jag tror allt mer på hur vi har hela samhällsstrukturen uppbyggd. Peak Innovation arbetar till och med utifrån Quattro Helix där även den ideella sektorn, våra idrottsrörelser, spelar en viktig roll. Samverkan är vår största möjlighet.”

Sveriges utmaningar då?

”Utmaningarna bottnar alltid i den konkurrens man utsätts för och den kan ju finnas på flera plan: högre kvalitet eller den rent finansiella kostnadsbilden, för att nämna ett par exempel. Då gäller det att hitta det man är bra på och positionera sig tydligt”, förklarar Micke Jonsson. ”Sverige är kanske inte alltid billigast. Då måste vi istället vara top of the line för att uppmuntra till internationell investeringsvilja.”

Micke Jonsson menar också att det i grund och botten handlar om ett gott rykte och ett starkt varumärke: 

”Utmaningen är att komma åt ’det stora kapitalet’. Distributörsvägar eller infrastrukturen är egentligen inte den stora utmaningen, utan att våga satsa på svenska företag och kunna koppla det till en investeringsvilja. Och där landar man återigen i attraktionskraften”. 

Men det finns som sagt ingen vits med att vara ”top of the line” om det inte synliggörs:

”Det är en utmaning i sig. Att inte bara vara förbaskat bra, utan att tala om det också”, säger Micke Jonsson. ”Det gäller att se till att rätt människor och organisationer vet om det. Hur? Bland annat genom att nyttja större evenemang, forum och mötesplatser för att lyfta sina absolut bästa kvalitéer. Både på hemmaplan och ute i stora världen.”

Tänk om... 

Micke Jonsson tror på ett sammanhållet innovationsekosystem som baseras på en flerskalig närvaro och ett proaktivt förhållningssätt:

”Isolerat är våra innovationsmiljöer bra ur ett lokalt perspektiv, men ihop är vi en stark och viktig spelare för nationen Sverige. Lek med tanken - vad skulle hända om vi inte hade innovationsmiljöer?” 

”Det ska finnas en innovationsmiljö för samtliga plan: nationellt, regionalt och lokalt. Men då är det också en utmaning för Sverige att se till att vi har ett sammanhållet innovationsekosystem”, säger Micke Jonsson och fortsätter:

”Under Sveriges Innovationsriksdag, där olika innovationsmiljöer representeras, möts och samtalar i proaktiv anda – så spelar innovationsmiljöerna därför en jättestor roll. Utifrån denna ambition att samverka, är dom mer eller mindre livsnödvändiga för Sverige.”

Micke Jonsson, Processledare på Peak Innovation, hoppas att 2016 års innovationsriksdag medför synergier och nya, oväntade samarbeten. ”Och en framtidstro på innnovationssverige”.

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

 

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer