Almi Invests VD Mikael Karlsson om #SIR16

Jenny Lundgren 24 March 2016

Nyfiken på hur Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag ser på Sveriges attraktionskraft? Exklusivt med Mikael Karlsson, VD på Almi Invest om att locka kapital och talang, om känslan attraktion och förväntningarna inför innovationsriksdagen.

Mikael Karlsson, vad är attraktionskraft för dig?

Attraktion skapas på olika sätt. Ur ett företags perspektiv kan den byggas upp av konkreta komponenter som en välfungerande kapitalförsörjning, närhet till nyckelkunder eller tillgång till rätt typ av spetskompetens. För att attrahera talang kan det vara möjligheten till ett bra boende, en hög levnadsstandard och livskvalitet.

Attraktion är dock lika mycket en känsla som är svår att beskriva eller sätta fingret på. Framgång är attraktivt i sig självt vilket i sin tur föder ny framgång. De förebilder som skapats på senare år, både företag och individer, lockar talang, kapital och företag till startupscenen i Sverige vilket är fantastiskt kul.

Okej, vad kan göras för att ytterligare stärka Sveriges attraktionskraft och ekosystemet det bygger på? 

Det finns allt för många briljanta idéer som inte kommersialiseras, inom företag, på universitet/högskolor och våra forskningsinstitut. Samarbetet mellan SISP och RISE är ett utmärkt initiativ för att i förlängningen skapa fler tillväxtföretag med potential att växa internationellt. 

Jag ser även en stor potential i att stärka kopplingen mellan svenska multinationella företag och våra innovationsmiljöer för att skapa partnerskap som gagnar bägge parter. Att skapa win-win där startups ges möjlighet att nå ut på den globala marknaden och de etablerade företagen att spetsa sina erbjudanden för att hålla sig konkurrenskraftiga.

En tredje komponent, som det pratats länge om, är innovationsupphandling. Offentliga kunder har historiskt bidragit till att skapa dagens storföretag, men på senare tid så har vi inte tagit tillvara på den möjligheten fullt ut.

Ja! Hur hjälper vi våra startups att snabbare komma ut på den globala marknad?

Först och främst så är det ju idag mycket enklare för företag att nå partners och kunder utan att fysiskt behöva finnas på plats. För många är dock närvaro en förutsättning och där kan Sverige göra mer för att erbjuda affärsmässig infrastruktur på globala hotspots.

Det kan exempelvis handla om kunskap om regelverk eller tillgång till kvalitetssäkrade affärs- och rådgivarnätverk. Det finns redan idag samarbeten mellan en del svenska och internationella inkubatorer, vilket är ett steg i rätt riktning. Vi kan också som litet land mobilisera oss ännu bättre i nationella satsningar på acceleratorer som når internationella marknader.

Hur lockar vi kapital och talang? 

Vi måste förbättra möjligheterna till incitamentsprogram på skatteområdet och lösa bostadssituationen i storstäderna för att det inte ska målas upp som en nackdel jämfört med exempelvis Berlin. 

Sverige generellt, och Stockholm specifikt, har gott rykte som startup-land och har producerat flera unicorns, vilket gör Sverige attraktivt för talanger och investeringskapital. Det kan vi bygga vidare på.

Vi kan även bli bättre på att förmedla bilden av, och utnyttja, att Sverige är relativt jämställt och ett bra land att leva och bilda familj i.

Vilken roll spelar Sveriges innovationsmiljöer här? Vad betyder dom för Almi? 

Innovationsmiljöerna minskar affärsriskerna för oss som finansiär och investerare. De bidrar till att snabbare ta bolag till marknaden genom effektiv affärscoachning och tillgång till bra nätverk som startups har stor nytta av.

Inom Almi Invest, riskkapitaldelen av Almi, hittar vi en stor del av våra investeringar på science parks och inkubatorer.

Glädjande men inte förvånande! Slutligen, vad hoppas du att Sveriges Innovationsriksdag bidrar till? 

Genom att samlas, inspireras, lyfta blicken och diskutera så hoppas jag att den bidrar till att tydliggöra vad som krävs för att Sveriges innovationsmiljöer ska hålla världsklass. Att resonera kring möjligheter och utmaningar och diskutera hur vi kan bli ännu bättre på att knyta ihop innovationsmiljöerna med storbolag och institut.

En annan viktig fråga är hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att knyta ihop innovationsmiljöerna med varandra och omvärlden för att skapa framgångsrika tillväxtföretag.

Tack Mikael Karlsson, på återseende i Åre! 

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer. 

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer