Securitas och Innovationsledarnas Yacir Chelbat-Persson om #SIR16

Sara Modig 31 March 2016

Starka individer som brinner för innovation på lokal, regional och nationell nivå  är oerhört viktigt för att ett globalt företag som Securitas ska kunna utvecklas i rätt riktning, menar Yacir Chelbat-Persson, Innovationschef på Securitas. Han är en av företrädarna för yrkesföreningen Innovationsledarna, som är samarbetspartner i Sveriges Innovationsriksdag. 

Som innovationschef inom Securitas beskriver Yacir sig som spindeln i nätet. Han ansvarar för den interna innovationsprocessen och för företagets externa plattform för open innovation. Han hjälper också chefer och företagets ledning att lyfta fram innovation och säkerställer att kunskap och expertis används på bästa möjliga sätt. En viktig förutsättning för att lyckas med innovationsarbetet i ett globalt företag som Securitas är att verka i länder och miljöer med en väl förankrad kultur av innovation och nätverk.

 Yacir är en av runt 150 medlemmar i yrkesföreningen Innovationsledarna. Föreningen driver gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. Föreningens vision är att ”Sverige visar vägen som innovationsledare – varje person och organisation utnyttjar hela sin förmåga”. En innovationsledare är en person som i sin yrkesroll ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation. 

Varför är innovationsledning viktigt för ett företags attraktions- och konkurrenskraft?

- Morgondagens företag behöver ständig förnyelse för att hänga med i den snabba utvecklingen. Man behöver hela tiden ställa sig frågan om varför ska man existera om 2 år! Att jobba långsiktigt, öppet, mångsidigt och vara professionellt mottaglig för nya idéer och tankar skapar de nödvändiga möjligheterna för utveckling. Det är också viktigt för att bygga ett bra varumärke som attraherar nya och duktiga medarbetare. Det är ju de som kommer att vidareutveckla företaget, så att vi kan fortsätta att existera och växa.

Yacir konstaterar att ett långsiktigt framgångsrikt innovationsarbete är beroende av ett tydligt mandat för personer som jobbar med innovationsledning inom företaget. Självklart behövs det också tillgängliga resurser. Han betonar vikten av att företagets mål för innovationsarbetet ingår i företagets långsiktiga strategi. 

Vad har du för förväntningar på Sveriges innovationsriksdag 2016, och vad vill du bidra med?

-  Mitt mål är att lyfta fram betydelsen av att utveckla och legitimera rollen innovationsledare inom företag och offentlig sektor för att skapa nytt, arbeta med innovation på ett strukturerat sätt och bygga en stark kultur av innovation och kreativitet. Jag vill också lyfta föreningen Innovationsledarnas roll i detta.

- Jag hoppas också få träffa andra som jobbar med innovationsledning ur olika perspektiv, så att vi kan lägga grunden för samarbeten och stärka varandra både nationellt och internationellt. Som förening kan vi bidra med den kompetens och det nätverk vi har, genom att vi samlar innovationsledare från många av de viktigaste företagen, från offentliga verksamheter och ideella organisationer i Sverige.

Träffa Yacir och Innovationsledarna på Innovationsriksdagen!

Tisdag förmiddag 5 april mellan 9.30 och 11.30 finns Yacir och flera andra av föreningens medlemmar på plats i lokal C4. Välkommen dit om du vill veta mer om innovationsledning eller om föreningen Innovationsledarna! 

Tisdag 5 april kl 15.40 deltar Yacir Chelbat-Persson i passet Omvärlden och efterfrågan. 

Läs mer om yrkesföreningen Innovationsledarna på deras hemsida, www.innovationsledarna.se

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer. 

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad. 

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer