Statsminister Stefan Löfven om #SIR16

Jenny Lundgren 15 March 2016

Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

2016 års innovationsriksdag är kanske den viktigaste någonsin. Aldrig förr har så många centrala företrädare för stat, näringsliv och akademi engagerat sig i framtiden för Sverige som innovationsland – däribland Sveriges statsminister. Läs den exklusiva intervjun med Stefan Löfven om regeringens innovationssatsningar, synen på näringslivets förnyelse och hur våra viktiga innovationsmiljöer ska stärkas.

För att locka både investeringar, kapital och kompetens krävs att Sverige har en hög attraktionskraft. Vad krävs för att vi ytterligare ska stärka vår attraktionskraft? 

”Regeringens jobbagenda lägger grunden för en uthålligt stark ekonomi. Till det arbetar vi med nyckelområden som exportstrategin och nyindustrialiseringsstrategin”, inleder statsminister Stefan Löfven. ”Men som alltid gäller att vi från regeringen lägger en grund. Sedan måste det till företag, forskare, entreprenörer, företrädare för parterna på arbetsmarknaden och många andra  för att bygga upp de starka ekosystem som skapar attraktivitet gentemot företag som vill etablera sig och växa i Sverige”.

Sverige är ett starkt innovationsland och vi ligger högt på många rankingar. Samtidigt ser vi att många länder satsar hårt på innovation och håller på att hämta in Sveriges försprång.

Vad krävs för att vi ska behålla vår position som ett land med en innovationskraft i världsklass?

”Sverige har en lång tradition av samverkan mellan offentlig och privat sektor som givit upphov till en mängd framgångsrika företag och innovationer. För att inte bara behålla vår position, utan kunna nå längre behöver vi nytänkande kring hur stärka företagande och forskning”, säger statsminister Stefan Löfven. ”Det är frågor som självklart ligger till grund för arbetet med den forskningspolitiska propositionen just nu, men även reformeringen av riskkapitalförsörjningen är central.”

”Vi måste vara strategiska i våra satsningar och fokusera på områden där Sverige dels har en stark kunskapsbas men även företag som kan konkurrera på den globala marknaden. Nytänkande och innovation uppstår ofta i förmågan att ta tillvara olika människors kunskap och erfarenhet. Därför är samverkan viktigt. Innovationsrådet är ett bra exempel på detta och syftar till att förbättra samverkan och dialog mellan politik, näringsliv och akademi.”

Regeringens Innovationsråd har funnits på plats i ett drygt år. I centrum för arbetet har varit frågor kring riskkapital, upphandling och den kommande propositionen för forskning, innovation och högre utbildning. I fokus har också  stått ett antal särskilt utpekade viktiga och strategiskt områden.

”Innovationsrådet har under det första året varit viktigt för att utveckla kraften i strategiska områden som Digitalisering, Miljö och klimat och Life Science. Innovationsrådet ska kunna ge inverkan direkt. Vi har en rak och öppen dialog. Ledamöterna medverkar med kunskap och erfarenheter till att ge perspektiv på de frågor som vi tar upp i rådet. Förmågan att ta till sig nya perspektiv är avgörande för utvecklingen”, förklarar statsminister Stefan Löfven och understryker innovationsfrågan som en högt prioriterad aktualitet här.

”I och med placeringen på statsrådsberedningen får frågor kopplat till innovation och konkurrenskraft en högre prioritet och vi breddar innovationsfrågorna så att de ska kunna genomsyra hela regeringens arbete. Under mina resor utomlands får jag ofta frågor om innovationsrådet”, säger statsminister Stefan Löfven och avslutar med orden:

”Att Sverige har innovation så högt på dagordningen kan öka både attraktions- och konkurrenskraft”.

Stefan Löfven under Sveriges Innovationsriksdag 2015. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

 2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

 Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer