Så blev #SIR16

Jenny Lundgren 7 April 2016

Innovationsmiljöerna stärker Sveriges attraktionskraft och internationalisering

Högt tryck på Innovationsriksdagen. Ja, så skrev Dagens Opinion i intervjun med Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks och huvudarrangör för den årliga innovationsriksdagen. Under två intensiva dagar har vi diskuterat, debatterat, formulerat och manifesterat innovation – i Sverige och på den internationella spelplanen. Det har vi gjort i attraktiva Åre, med Peak Innovation och Mid Sweden Science Park som värdar. Förutom innovation, attraktion och internationalisering har dagarna därför smyckats av samisk folklore, lokaltillverkad choklad, hjortron, röding och ren. Lemmelkaffe bland skinnfällar, öppna eldar och vårsnö.

Runt lunchtid på tisdagen föll snön utanför konferenslokalen på Copperhill Mountain Lodge, 730 meter över havet. Visst kändes det högtidligt när representanterna för arrangörerna inklusive Mittuniversitetets rektor äntrade scenen. 

”Varför är detta viktigt? Redan idag är det innovativa, kunskapsintensiva företag som står för mycket av förnyelsen, värdeskapandet och inte minst – nya jobbtillfällen. I och med globalisering och digitalisering ökar den internationella konkurrensen. Företag måste investera i mer kunskap, produktutveckling och förnyelse. De måste ta sig högre upp i värdekedjor och hålla sig konkurrenskraftiga på den internationella marknaden”, inledde Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks och huvudarrangör av Sveriges Innovationsriksdag.

Så vad har vi gjort?

Vi har lyssnat till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg som gjorde ett engagerande inledningstal. Med sin initierade analys satte Damberg ett viktigt fokus på Innovationsriksdagen: Innovationens roll för att möta våra samhällsutmaningar. Damberg förde en aktiv dialog och deltog i paneldebatten, vilket var mycket värdefullt och mycket uppskattat bland deltagarna.

Här konstaterades att regeringens nya förslag, propositionen Staten och Kapitalet, kommer att innebära ett mycket viktigt tillskott för Sveriges näringslivsklimat och goda förutsättning för utvecklingen av våra nya tillväxtbolag. Något som i sin tur blir en central del i Sveriges attraktionskraft och internationalisering. Slutligen uppmuntrade ministern till input och förslag – något konferensen senare verkligen svarade på. Dambergs tal hade för övrigt en Twitter-reach på över 27 000 räknat utifrån de aktiva twitterkonton som tweetade och retweetade under själva talet. 

Se intervju med Mikael Damberg här och sprid den gärna under #SIR16.

Vi var rekordmånga på plats. Målsättning var att samla 200 deltagare – vid 295 var vi tvungna att stänga anmälan! Detta märktes på plats såväl som på sociala medier. Under #SIR16 pågick debatten som summerat samlade över 30 000 impressions i vårt Twitter-flöde. Ta gärna del av kunskapsunderlag och intervjuer i text och film från innovationsriksdagen. Dela gärna!

Vi har tagit del av fördjupande samtal med företrädare för akademi, näringsliv, politik, regioner, myndigheter och institut. Vi har lyssnat till samtal, snarare än presentationer, och dialogen med publiken har fått ligga i fokus. Vi har delat varandras erfarenheter och ledande exempel samt tillsammans skapat nya insikter. 

Vi har blivit pitchade för. Kläder av svensk skog, samarbeten inom Life Science-sektorn, den nationella rymdinkubatorn, regionalt tillväxtprojekt, Västeuropas bästa inkubatorsnätverk, ALMIs Tillväxtlån som framgångsrikt huvudsakligen gått till företag i inkubatorer och science parks, med mera! Summerat finns här stor potential bland Sveriges innovationsaktörer - inte minst lärosäten, inkubatorer, science parks och institut – att samarbeta för kritisk massa och för synlighet. 

Vi har konstaterat en stor potential till stärkt attraktionskraft och ökad internationalisering samt vidare frågat oss hur vi skapar långsiktiga hållbara system.

Vidare har vi delat ut ÅForsk Entreprenörsstipendium på totalt 2 miljoner kronor till Sveriges 10 mest innovativa och inspirerande entreprenörer 2016. Vinnarna är högskolenära entreprenörer som har bedömts utifrån sin entreprenöriella drivkraft, affärsidéns potential och stipendiets betydelse för verksamhetens utveckling. Återigen stort grattis säger vi till Johanna, Pau, Michal, Mary, Bulan, Janne, Daniel, Iman, Joakim och Iryna. Ni är förebilder för Sveriges entreprenörer! 

Sedan har vi workshopat. Tillsammans med IVA, som var en av våra strategiska medarrangörer, har vi konkretiserat och formulerat förslag. Vi började med att lista utmaningar, hittat lösningar och kom sedan långt i en enad syn på Sveriges framtid.

Vi har tillsammans identifierat och formulerat över 200 utmaningar för Sverige. Över 300 styrkor! Vi har formulerat högt flygande idéer om ett Sverige 2026. Hur kommer våra innovativa miljöer se ut då? Flest misslyckanden per capita sade någon, Sverige som en stor testbädd sa någon annan. En skola som genomsyras av entreprenörskap. Innovationsmiljöer med öppen tillgång alla dygnets 24 timmar, interrail-biljetter mellan innovationsmiljöerna eller 56 nya, svenska unicorns? En sak är säker: Sveriges innovationsmiljöer är och förblir centrala delar av Sveriges attraktionskraft och det är i och kring dessa miljöer som många av morgondagens exportsuccéer utvecklas!  

Så, kära deltagare i Sveriges Innovationsriksdag 2016: Framtiden börjar här och nu.

Stort TACK för i år! #SIR16 #innovateswe

 

Sveriges Innovationsriksdag 2017

Boka in 2017 års innovationsriksdag tillsammans med Mjärdevi Science Park, LEAD och Norrköping Science Park redan nu!

När? 25-26 april 2017

Var? Norrköping och Linköping 

- Vi har i vår region under många års tid visat på en stark förmåga att understödja innovation och kommersialisering, vilket resulterar i många framgångsrika företagsresor vi ser fram emot att välkomna branschen och branschens intressenter för att gemensamt ta oss an framtida utmaningar, inte minst i takt med omvärldens digitalisering och transformation, Christian Berger, VD för LEAD.

- Innovationsriksdagen 2017 kommer att äga rum i en dynamisk tillväxtregion! Utbyggnaden av regionen kommer att ske med fokus på smarta lösningar avseende hållbarhet och miljöpåverkan. Det kommer att skapa förutsättningar att tänka på helt nya sätt och använda många nya innovationer med grund i näringslivet och i anslutning till forskningen vid Linköpings universitet. Vår region är starka inom innovation, och därför känns det helt rätt att förlägga Innovationsriksdagen hos oss. Lena Miranda, VD för Mjärdevi Science Park.

- Vi kommer kunna bjuda på ett spännande program inramat av inspirerande miljöer såsom Mjärdevi Science Park och Norrköpings industrilandskap. Med regionala styrkeområden såsom visualisering, internet of things, organisk elektronik, materialteknik och forskning om e-hälsa spänner vår innovationskraft över allt från uppkopplade fordon till den uppkopplade kroppen. Det skapar goda förutsättningar för att skapa en attraktiv innovationsriksdag! Jonas Jalvér, VD för Norrköping Science Park.

Läs hela pressmeddelandet här

Vi ses på #SIR17!

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer