RISE VD Olof Sandén om #SIR16

Jenny Lundgren 29 March 2016

Fotograf: Björn Tesch

”Attraktionskraft är summan av alla investeringar man vill göra i Sverige”. Olof Sandén, VD för RISE, inleder intervjun med träffsäkra svar. Han har själv en lång erfarenhet av exportaffärer och internationell konkurrenssituation och menar att det finns ett särskilt attraktionsvärde i att kunna märka produkten som ”svensk”. Attraktionskraft i företagande är därför summan av ett erbjudande, som sedan tar sig uttryck i olika former. 

”Det kan handla om investerare till projekt, tillämpad forskning eller nya talanger till företag”, förklarar Olof Sandén. ”Tillsammans skapas den totala attraktionskraften av Sverige som handelspartner, i ett förhållande som inkluderar både köp och sälj”.

Hur ser det förhållandet ut?

”Ser man det ur ett halvhistoriskt perspektiv, har investering och export gått från att vara väldigt uppdelat till att dessa två flöden kopplats ihop. Förr erbjöd Sverige väldefinierade varor och mer export. Investering sågs som en separat del. Idag är investering automatiskt en fråga i en exportaffär”, säger Olof Sandén. ”Och investerar man i ett bolag så är det ju delvis för att det ska fortsätta utvecklas. Som kund är man med och betalar den utvecklingen”.

Olof Sandén menar att det är här Sveriges attraktionskraft spelar en avgörande roll. Det gäller att locka de största investeringarna som indirekt går till Sverige som innovations- och utvecklingsland.

”Särskilt om man ser till Sveriges ofta komplicerade produktutbud – man betalar egentligen pengar för Sveriges framtida produktutveckling och investerar i en forskningsprocess”, säger Olof Sandén.

Vilka är möjligheterna för Sverige i det avseendet? Vilka är utmaningarna?

”Jag tror helt klart att glaset är halvfullt, snarare än halvtomt. Ser man till Sveriges startposition 2016 så är vi rätt bra jämfört med andra: hög utbildning generellt och ett bra utbildningssystem. Vidare har vi även ett antal goda exempel på svenska företag”, förklarar Olof Sandén, men menar även att det inte finns särskilt många miljardföretag bland dessa.

”Vi skapar många nya företag, men inte många stora som äger sin produktion i Sverige. Istället har vi har ett ganska stort utflöde då vi inte alltid lyckas hitta rätt plats eller ägare för en fortsatt utveckling i Sverige. Men jag antar att det är en del i det globala spelet, internationella bolag testar sig där det är bäst förutsättningar. Och här blir attraktionskraft återigen avgörande.” 

Vilken betydelse har våra innovationsmiljöer?

”Ihop med hela innovationssystemet spelar dom en jätte roll. Men kanske borde de spela en ännu större och tydligare roll. Det finns ju otroligt många science parks och inkubatorer som gör bra grejer, men det kommer inte alltid upp på listan. Det är precis som för forskningsinstituten som jag arbetar med. RISE samlar 2500 personer som arbetar inom tillämpning av forskningsresultat för att skapa industriell nytta. Vi har en god struktur tvärs över Sverige med våra forskningsinstitut, science parks och inkubatorer – denna potential måste vi bli bättre på att kommunicera”, säger Olof Sandén och fortsätter:

”Sedan finns det ju andra aktörer som har mer pengar. Det är smått oroande att jämföra med exempelvis Tyskland och Israel som prioriterar mer pengar på detta än Sverige, rent procentuellt. Slår man ut det över en 5-10 årscykel, skapas väldigt mycket nytta för den inhemska industrin där, oavsett hur effektiva vi är här i Sverige”.

Hur kan vi agera på detta under innovationsriksdagen i Åre? 

”Jag tycker att det är viktigt att sätta blåslampan på den del av det svenska innovationssystemet som hjälper till att skapa dessa företag: hela myllan av inkubatorer, science parks och institut som jobbar med grejer som i några led senare blir något stort. Det är viktigt att lägga fokus här. Långsiktigt är det ju dessa som blir unicorns”, säger Olof Sandén, VD för RISE. ”Jag hoppas att vi kan belysa bredden i de satsningar som görs och på så vis öka Sveriges attraktionskraft i termer av att locka till sig folk, idéer och pengar”. 

Om RISE 

RISE Research Institutes of Sweden är en grupp forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Visionen är att vara en internationellt ledande forskningspartner som skapar hållbar tillväxt och nytta i näringsliv och samhälle. RISEs mål är att bidra till Sveriges konkurrenskraft på en global kunskapsmarknad. Läs mer på ri.se

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer. 

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer