Företagarnas VD Günther Mårder om #SIR16

Jenny Lundgren 31 March 2016

Nu är det mindre än en vecka kvar till Sveriges Innovationsriksdag 2016. Nästa expert att prata export, attraktion och innovation med är ingen mindre än Günther Mårder, VD på Företagarna. Läs vad han har att säga om digitalisering, Sveriges försprång och om att sälja sin story.

Mänsklig magi

”I en företagarkontext handlar attraktionskraft om att bli intressant som partner, för alla dom intressenter som omger ett bolag. Att vara attraktiv för medarbetare, leverantörer, kunder, delägare och finansiärer och andra intressenter. Att skapa en vilja att göra affärer”, säger Günther Mårder. Han menar att affärer i grund och botten alltid handlar om människor och att tillsammans skapa magi.

Lite på samma sätt fungerar relationen mellan investering och export:

”Tittar vi på finansiering så har fältet blivit mer globalt. Pengar rör sig i allt stör utsträckning över landsgränserna och möjligheten att attrahera nya finansiärer uppstår i allt högre grad. På motsvarande sätt gäller exportfrämjande”, förklarar Günther Mårder. ”Tittar man på insatser som företag har man glädje av det som görs från båda håll: Attraktionskraft handlar om relationer och mänsklig magi. Om att bli attraktiv som partner”.

I relationen mellan attraktionskraft och internationalisering ser Günther Mårder Sveriges relativt lilla storlek som en klar fördel, eftersom vi direkt måste tänka export:

”Det hänger synonymt ihop, finansiering och export. Det har aldrig varit lättare än nu att tränga ut med produkter och tjänster - möjligheterna har ökat dramatiskt att gå ut på internationell arena. Här handlar det om att sälja en story, oavsett intressent. Storyn kan gärna rymma det behov som samhället vill fylla, för att skapa ha-begär och ändra människors beteenden. Då ökar möjligheterna för lyckade exportsatsningar och chansen att få finansiering som kanske inte funnits tidigare”.

Liten är stark

Att vara ett litet, exportberoende land innebär ett försprång ut ett europeiskt perspektiv, menar  Günther Mårder. ”Väldigt få människor i världen pratar svenska. Det innebär att vi behövt lära oss engelska på en mycket hög nivå, vilket ger oss ett försprång jämfört med exempelvis Tyskland, Frankrike och Spanien.” 

Günther Mårder beskriver en rad ytterligare möjligheter, däribland Sveriges höga kunskapsnivå i arbetskraft, vår digitala vana såväl privat som i arbetet, den trygga miljön att göra affärer i och vårt starka rättsväsende för exempelvis äganderätt och korruption.

Trots det, förklarar Günther Mårder, ser vi mängder av svenska entreprenörer etablera sig på nya marknader, exempelvis i Berlin och Tel Aviv. ”Vi har ett av världens högsta skattetryck, vilket kan driva företag iväg från Sverige. Sverige är ett relativt litet land i Europas absoluta utkant. Vi vill vara en tullbro i händelsernas centrum och tack vare digitaliseringen blir hindren för det allt mindre”.

En grundmurad förståelse

Günther Mårder menar att det som krävs framåt är ett närmare möte och ett samspel mellan akademi, näringsliv och politik. ”Mycket görs, men mer måste göras. Jag tror att det som krävs är en grundmurad förståelse i att om man vill skapa varaktighet så måste det finnas en marknadsmässig grund för det. Det är inte politiska satsningar som i grunden skapar uthållighet - marknaden kommer i slutändan alltid ta över.”

Günther Mårder betonar vikten av att hitta ett intressant kommersiellt upplägg och ett system för attraktiva lösningar som bär sig själva. ”Det måste finnas ett tänk om ett system som är självgenererande, med marknadsmässiga möjligheter att driva det vidare. Och utifrån det, ett komplement i form av offentligt stöd via direkta politiska anslag eller indirekt, via Universitet och Högskolor”.

Günther Mårder kommer ta med sig sina kloka tankar till Sveriges Innovationsriksdag 2016 i Åre nästa vecka. ”Som alla år, handlar Innovationsriksdagen om dom mänskliga mötena som uppstår när personer från bland annat science parks och inkubatorer strålar samman. De diskussionerna och utfallen brukar vara det absolut mest intressanta”.

Om Företagarna

Många mindre företag och nya företagare upplever svårigheter med att få nya krediter och att utvidga befintliga banklån. Vi vill därför erbjuda våra medlemsföretag ett alternativ till traditionella banklån genom att visa på andra möjliga vägar till finansiering.

Genom att skapa en sida på Företagarnas webbplats vill vi ge inspiration och kunskap om var entreprenörer, befintliga likväl som de som ligger i startgroparna till att starta en verksamhet, kan vända sig för att finansiera tillväxt, nya idéer. 

Vi hoppas kunna bidra till att fler entreprenörer hittar kapital och skapar tillväxt i Sverige.

Läs mer på www.foretagarna.se

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer. 

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer