The Boston Consulting Groups VD Johan Öberg om #SIR16

Jenny Lundgren 1 April 2016

Sverige rankas som en av världens mest innovativa länder i världen och har sedan 2012 legat bland de topp tre bästa. Stockholms tech-scen anses vara en av världens bästa och är den näst snabbast växande riskkapitalmarknaden, med över en miljard dollar investerade under 2015. Samtidigt har Sverige en utmaning i att skapa storbolag av startups. Johan Öberg, Sverige-VD för The Boston Consulting Group (BCG) introducerar den dagsfärska rapporten Corporate Ventures in Sweden för oss deltagare under Sveriges Innovationsriksdag 2016.

Johan Öberg, vad är attraktionskraft för dig?

Attraktionskraft är en nödvändighet för att nå konkurrenskraft, vilket i sin tur är avgörande för vårt gemensamma välstånd och välfärd. Attraktionskraft är en kombination av möjligheten att attrahera talang och kapital samt infrastrukturen att skapa värde genom kombinationen talang och kapital.

Hur agerar storbolagen kring innovation idag och vad är det då kring detta som kan attrahera dem att innovera i olika kontexter? 

Storbolag i många branscher brottas med en minskande FoU-produktivitet samtidigt som det blir allt svårare att hitta tillväxt på marknaderna. Många storbolag börjar därför se sig om efter komplementära sätt att innovera där både öppna nätverk och öppen innovation är en del, men där också Corporate Venturing är ett framväxande sätt för storföretag att innovera utanför sina traditionella områden. 

BCG har sammanställt en rapport på ämnet Corporate Venturing där vi specifikt tittar på förutsättningarna i Sverige, jämför svenska storbolag mot globala storbolag vad gäller Corporate Venturing samt tittar på lärdomar från andra delar av världen som vi i Sverige kan bygga vidare på.

Vilken roll kan Sveriges innovationsmiljöer spela i ambitionen att locka flera företag att investera, förlägga utveckling i samt etablera sig i Sverige? 

Innovationsmiljöerna är en viktig grogrund för att attrahera entreprenörer och kanalisera idéer och innovationer som dels kan stå på egna ben, dels kan innebära möjligheter för storföretag att bygga vidare på.

Vad hoppas du och BCG att Sveriges Innovationsriksdag 2016 kommer bidra till?

Vi hoppas på att möjligheterna för fördjupat samarbete mellan innovationsmiljöer och  innovationskluster å ena sidan och svenska storföretag å andra sidan. Att svenska storbolag fortsätter att investera inom Corporate Venturing för att på så vis skapa värde och tillväxt, inte bara i storstadsregionerna utan även bland andra innovationsmiljöer ute i landet.

Om The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt mangamgentkonsultbolaget som agerar strategisk rådgivare åt många av världens största företag och organisationer och arbetar med en bredd av projekt, alltifrån strategi till transformation och implementering.

Hämta BCGs rapport Corporate Ventures in Sweden - How to improve the connection between Swedish start-ups and corporations?

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad. 

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer