IVAs VD Björn O. Nilsson om #SIR16

Jenny Lundgren 22 February 2016
Fotograf Peter Knutson

Det är ganska precis sex veckor kvar till årets innovationsriksdag och först ut i uppmarschen är Björn O. Nilsson, VD på Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA). Här ger han sin syn på svensk konkurrenskraft och nycklarna till ökad attraktionskraft på den globala arenan. ”Sverige måste bli bättre på att omvandla våra satsningar till fler produkter och tjänster”.

I november förra året presenterade IVA rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft, som förbinder attraktionskraft och konkurrenskraft. Rapporten pekar på en rad utmaningar för Sverige att öka attraktionskraften, vilka är de största undrar vi?

”Attraktionskraft sätter fokus på individer och företag. Vad attraherar de att flytta till en ort eller bli kvar? Vad ligger bakom företagets val av plats att verkar på?”, säger Björn O. Nilsson. ”När individer och företag fattar sina beslut tar de självklart in en mängd faktorer som också avgör vår konkurrenskraft. Därför menar vi i rapporten att det gäller att göra förbättringar inom en rad områden för att öka attraktionskraften”. 

Björn O. Nilsson nämner skola, högre utbildning, infrastruktur och boende som några exempel på viktiga fokusområden. ”Inte minst viktigt är att företagen fortsätter att ha internationellt konkurrenskraftiga villkor. De måste också ha tillgång till rätt kompetens. Här finns det stora framtidsutmaningar för högskola och universitet att bli en del i en individs livslånga lärande”, understryker han.

Sverige, en innovationsnation

Sverige anses vara ett av världens mest innovationskraftiga länder och ligger ofta högt på olika globala innovationsindex. ”En viktig förklaring till det är att vi som nation satsar så mycket inom området. Det måste vi fortsätta med”, säger Björn O. Nilsson. ”En stor del av våra FoU-satsningar görs av våra stora internationella företag. För Sverige gäller det att se till att de fortsätter att satsa här, för konkurrensen om att få dessa satsningar till just sitt eget land är stenhård”.

Men för att Sverige ska behålla topplaceringen i listan på världens främsta innovationsnationer krävs att vi bättre tar tillvara på våra satsningar. ”Sverige måste bli bättre på att omvandla dessa till fler produkter och tjänster. Där har vi fortfarande en hel del att göra”, säger Björn O. Nilsson.

Sveriges innovativa miljöer

En kärnkomponent i det svenska innovationssystemet är våra innovationsmiljöer. Björn O. Nilsson menar att ett samhälle med en hög attraktionskraft, som lockar både individer och investeringar, är grundläggande för att vi ska kunna konkurrera med de främsta internationella miljöerna. ”Det gäller utbildning, levnadsmiljö, sociala välfärdssystem och mycket mer”, säger Björn O. Nilsson. ”Vi ser redan idag nya typer av samarbeten mellan företag av olika storlek och med forskning. Dessa måste fortsätta att utvecklas”.

Men för att främja morgondagens innovativa miljöer och bibehålla en hög konkurrenskraft krävs även tydligare positionering på den internationella marknaden genom särskilda satsningar på utvalda spetsområden. ”Det gäller att kraftsamla som nation för att utveckla styrkeområden ska bli internationellt konkurrenskraftiga spetsområden”, säger Björn O. Nilsson, VD på IVA. 

Om Attraktionskraft för hållbar tillväxt

IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt har till uppgift att föreslå åtgärder för ökad svensk attraktions- och konkurrenskraft. I rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft analyseras de sju områden som avgör Sveriges framtida konkurrenskraft:

  • Att företagen har konkurrenskraftiga villkor i en internationell jämförelse
  • Att skattesystemet gynnar entreprenörskap och företagande
  • Att vi lyckas den högre utbildningen blir ett viktigt verktyg i ett livslångt lärande
  • Att lärarna får en fair chans att förbättra undervisningen i skolan
  • Att vi satsar tillräckligt på vår infrastruktur
  • Att bostadskrisen löses
  • Att utvecklingen av en innovationsvänlig sektor påskyndas

Här presenteras också en framtidsagenda i åtta punkter.

Ladda ned rapporten som PDF eller läs den online

 

Läs mer om Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien och Attraktionskraft för hållbar tillväxt på www.iva.se.

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se.

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer