Åse Angland Lindvall och Jakob Lindvall, Wide Ideas om #SIR16

3 April 2016

Åse Angland Lindvall är innovationsriksdagens moderator under tisdagen tillsammans med sin sidekick Jakob Lindvall. Båda två vet av egen erfarenhet vad platsens attraktionskraft har för betydelse för att locka till sig etableringar liksom vad som krävs av företag som vill stärka sin innovationsförmåga på en internationell marknad. Hösten 2009 satsade de allt på ett kort och flyttade till Åre med hela familjen för att starta ett IT-bolag. Deras produkt heter Wide Ideas och är en molnbaserad applikation för gemensam idéutveckling och öppen innovation.

Åre är mest känt för sin turism. Är byn en attraktiv miljö även för tech-bolag? 

Åse berättar att Åre är en typ av miljö dit människor ofta har gjort ett medvetet val att flytta och de designar sina liv efter det. Då blir det för många ett naturligt val att starta företag - hela byn sjuder av entreprenörskap. Hon tror att  Åre kan utvecklas till att bli en smältdegel även för företag som inte verkar inom turism och redan i dag finns det många IT-bolag och kunskapsarbetare i Åre som jobbar på distans.

- På ett sätt kan det tyckas märkligt att vi etablerade oss i Åre för att driva ett IT-bolag, säger Jakob. För oss är det också viktigt att vara kopplade till ledande innovationsmiljöer och nätverk, både i Sverige och internationellt. Vi har exempelvis ett kontor i Norrköping Science Park och får därigenom tillgång till världsledande kompetens inom informationsvisualisering. Och tillsammans med innovationsforskare på KTH utvecklar vi artificiell intelligens för att förbättra processen för idéutveckling och göra smarta urval.

Åse konstaterar att det verkar bli allt vanligare att både små och stora företag kopplar upp sig mot flera innovationsmiljöer parallellt för att komma åt olika typer av specialistkompetens. Det ställer i sin tur krav på att de olika aktörerna i innovationssystemet är samspelta och uppkopplade sinsemellan.

Hur kan Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och dess medlemmar underlätta detta? 

Där spelar SISP en viktig roll med alla sina medlemmar och intressenter, säger Åse. Det är ju en enorm kompetens som finns runt om i landet och genom inkubatorer och science parks blir detta tillgängligt för fler entreprenörer och företag. Men det blir nog ännu viktigare framöver att innovationsmiljöerna inte främst ser sig som lokala miljöer, utan snarare som en del av en nationell resurs, om än med lokala specialiteter.

Varför är innovation så viktigt? 

Åse och Jakob menar att verksamheter inom alla branscher utsätts för ett ökat förändringstryck och det går fortare än någonsin förr, det gäller inom det privata näringslivet såväl som inom offentlig verksamhet. Behovet av innovation är en reaktion på detta förändringstryck.

Till viss del kan drivkrafterna för innovation uppfattas som olika för privata företag respektive offentlig sektor. För företagen har det vuxit fram en ny konkurrensmodell som bygger på allt snabbare produktlivscykler, mångfald av konkurrerande erbjudanden som hela tiden växlar skepnad och transparent information som ger upplysta och välinformerade kunder. Även inom offentlig sektor är det kunden som är i centrum, i form av medborgare och brukare av det offentligas tjänster. Utmaningen här är att kunna leverera ökad kvalitet och nytta med mindre resurser.

En central gemensam nämnare är dock giltig oavsett bransch - innovation uppstår när idéer som skapats av kreativa människor förverkligas.

Hur hänger innovation ihop med attraktivitet?

Innovation skapas av människor. Organisationer och miljöer som kan attrahera och behålla kreativa och idérika människor blir morgondagens vinnare i innovationsracet. 

Slutligen – vad förväntar ni er av Sveriges Innovationsriksdag 2016?

Bra nätverkande, nya insikter och konkret handling. 

Nyfiken på Wide Ideas och vill veta mer om hur kunder och organisationer arbetar för att skapa innovativa och kreativa arbetsplatser? Läs mer på getwideideas.se 

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer